Doel & Visie

DAADKRACHT HOORT BIJ ONDERNEMERS. SAMEN STERK!

Groeimodel

Met deze visie wil Ondernemersgroep Harkstede/Scharmer e.o. een brede groep ondernemers aan zich binden, zodat ideeën kunnen worden omgezet naar daden. Jaarlijks wordt de visie geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Het is een groeimodel.

Van visie naar daden

Alleen inhoudelijke en daadwerkelijke betrokkenheid van zowel bestuur als van leden kan de ondernemersgroep op een hoger plan brengen. Met de inzet van en door ondernemers die hun verantwoordelijkheid willen nemen voor de ondernemersgroep is en blijft de ‘Ondernemersgroep Harkstede/Scharmer e.o.’ een succes.

Nieuwsgierig? Aarzel dan niet contact op te nemen!

DOELSTELLINGEN

Het bieden van een netwerk

Ondernemersgroep Harkstede/Scharmer e.o. is een netwerk van, voor en door ondernemers. Het is een contactplaats voor het uitwisselen van ervaringen, nieuwe ideeën en informatie. Door het samenbrengen van bedrijven kan men kennismaking en samenwerking bevorderen. In de Ondernemersgroep kan elke branche vertegenwoordigd zijn. Het netwerk wordt hierdoor groter en meer divers, bovendien wordt de band tussen verschillende disciplines hechter.

Doelstelling: het optimaliseren van het ondernemersklimaat in Harkstede, Scharmer en omstreken, alsmede het bevorderen van kennisoverdracht en contacten tussen haar leden.

 

Het initiëren en ondersteunen van maatschappelijke initiatieven

De ondernemers die lid zijn van de Ondernemersgroep hebben hun bedrijf en/of wonen in de regio Harkstede/Scharmer. Als Ondernemersgroep en als ondernemer willen ze zichtbaar zijn in hun werk- en/of woonomgeving door hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen. De leefbaarheid van de betrokken dorpen is een belangrijk speerpunt.

Doelstelling: De ondernemersgroep ondersteunt daar waar mogelijk maatschappelijke initiatieven; financieel, met activiteiten of door middel van het inbrengen van kennis.

 

De ondernemersgroep wil deze doelstellingen bereiken door:

  • Regelmatig diverse serieuze maar vooral ook gezellige activiteiten te organiseren, waardoor er een stevig netwerk ontstaat en een goede verstandhouding tussen de leden wordt bevorderd.
  • Een platform te bieden waar zowel tussen de leden onderling als tussen niet-leden gecommuniceerd kan worden.
  • Het houden van bijeenkomsten waar plaatselijke belangen, bedrijfseconomische vraagstukken en sociaaleconomische onderwerpen van wijdere strekking besproken kunnen worden.
  • Onderhouden van contacten met de plaatselijke overheden en met diverse maatschappelijke groeperingen en inwoners van de betrokken dorpen, alles voor zover dienstig aan het doel van de vereniging.
  • Het geven van voorlichting door en voor ondernemers.
  • De jaarlijkse bijdrage van €150,00 per bedrijf te gebruiken voor een eerste ondersteuning van de activiteiten van de groep en voor grote te organiseren activiteiten afzonderlijke bijdragen te vragen. Een goede jaarplanning en begroting is een voorwaarde.
Onze Statuten

Nieuws:

Bedrijfsbezoek Meyer Werft Papenburg

Bedrijfsbezoek Meyer Werft Papenburg

12 november 2023 heeft OGHS een bezoek gebracht aan de Meyer Werft in Papenburg.  Als groep hebben we een rondleiding gehad op de werf. Wat een indrukwekkende bedrijfsvoering, mooi om te zien. De rondleiding duurde 2 uur.  Daarna doorgereden naar Heede waar we bij Kanneloni van een heerlijke lunch hebben genoten. En alle tijd hadden om met elkaar bij te praten. Kortom weer een geslaagd uitje van OGHS.
 
MFT De Woldstreek heeft FysioFit overgenomen

MFT De Woldstreek heeft FysioFit overgenomen

Per 1 mei 2023 is FysioFit Slochteren-Harkstede overgenomen door Fysiotherapiepraktijk MFT De Woldstreek.Wij zijn erg enthousiast dat deze praktijk nu bij ons mag horen en hebben zin in de samenwerking met alle nieuwe collega’s en patiënten. Al onze nieuwe collega’s kunt u vinden op onze site. Voor u als patiënt verandert er eerst verder niets. Locaties blijven hetzelfde en therapeuten blijven werken volgens hun eigen agenda.Graag verwelkomen wij u onder de nieuwe naam MFT De Woldstreek.  
 
Cazemier Management en Advies

Cazemier Management en Advies

De wereld verandert snel. Cazemier Management en Advies helpt organisaties beter in te spelen op deze verandering op het gebied van (facilitaire) bedrijfsvoering, duurzaamheid, gastvrijheid, data en efficiënte processen. Van visie tot praktische implementatie. No-nonsense, resultaatgericht en betrokken.